Pixel Garden 14

Tlačiť

FARBA
Prosím vyberte farbu
pixel_garden_19
pixel_garden_46
Popis

Pixel Garden je jedinečný modulárny zavlažovací systém, chránený patentom. Montáž kvitnúcich stien nevyžaduje žiadne špeciálne znalosti. Systém je možné inštalovať ako v exteriéri tak aj vo vnútri budov. Pixel Garden vám otvára predstavivosť na zostavenie vlastných motívov vertikálnych záhrad.

Hmotnosť: 0,66 kg. Rozmery: 298 x 186 x 90 mm, Priemer kvetináča 140 mm, Počet modulov na 1 m2 - 18 kusov

Použitie:

Rad produktov Pixel Garden umožňuje rýchle a ľahké vytvorenie dekoratívnych vegetačných stien pre potreby interiérového dizajnu (rodinných domov, obchodných priestorov, galérií, administratívnych budov, nákupných centier, hotelov), rovnako ako aj v dizajne otvoreného priestoru. Špeciálne navrhnuté moduly s rastlinami môžu byť použité na vybudovanie priečok, oddeľovacích stien, altánkov, plotov a pod.

Vertikálny dizajn živých stien umožňuje využiť priestor všetkých veľkostí, dáva možnosť využitia vertikálnych rovín stien, doteraz nedostupných pre využitie zelene. Pri navrhovaní exteriéru, vertikálnych záhrad sa stáva novým štandardom pre záhradných architektov.

Pixel Garden riešenia sú ideálne pre nákupné centrá, galérie, mestské parky, verejné priestranstvá, reštaurácie, kaviarne s vonkajšími terasami, rovnako ako aj v súkromných domoch, na tersách a v záhradach. Ponúkaný systém osadený kvetinami môže slúžiť ako protihluková bariéra, nahrádza živé ploty v záhradách, môže byť vzyužitá tiež ako priečka či stena kanceláriách a stravovacích zariadeniach.

Okrem dekoratívnej funkcie Pixel Garden môže tiež slúžiť aj ako reklama - prvok vonkajšej reklamy s funkciou vizuálnej komunikácie. Menšie kvetináče a moduly v tvare pixelov umožnia vytvorenie akejkoľvek  mozaiky alebo obrazov. Z kresby kvetín môžete vytvoriť nielen abstraktné motívy, ale aj zvláštne symboly, logá alebo dokonca titulky, ktoré budú určite priťahovať pozornosť všetkých návštevníkov.

Konštrukcia:

Modul pre ukladanie kvetináča je kompaktné dvojmodulové puzdro - box , ktoré je navrhnuté tak aby pri osadení skosenou spodnou časťou, umoźnilo dosadnúť kvetináču na dno puzdra. Inštalácia kvetináča je pomocou vodiacich prvkov, ktoré sú na dne a po stranách boxu - púzdra. Jednotlivé púzdra - boxy sú navrhnuté tak, aby tvorili stabilný systém. Vďaka tejto konštrukcii môže byť kvetinová stena akejkoľvek veľkosti s neobmedzenou výškou. Pre istenie danej polohy boxu je vybavený otvorom ktorým sa dá zaistiť pozícia k zadnej stene skrutkou.

Osadenie kvetináčov je navrhnuté pod uhlom, ktorý bol vybraný tak, aby spĺňal dve základné funkcie. Na jednej strane s cieľom zabezpečiť primeranú úroveň zásobovania vodou, a na druhej strane - aby celá skladba vytvorila pôsobivý, vizuálne príťažlivý celok z každého uhla pohľadu a z akejkoľvek vzdialenosti. Výsledkom je že sa vytvorí kompaktnú, kvetinové živú stenú a technické prvky sú takmer neviditeľné pre ľudské oko.

Zavlažovanie:

Konštrukcia Pixel Garden umožňuje premyslený, kaskádový ekonomický spôsob zavlažovania celej vertikálnej záhrady. Celá stena môže byť zásobovná vodou pomocou jediného pripojenia - napríklad, záhradnou hadicou. Zavlažovanie je realizované horizontálnymi prvkami umiestnenými v najvyššej úrovni steny s kvetináčmi. Priame zalievanie rastlín v najvyššom module je dostatočné na zabezpečenie požadovanej hydratácie pre celú kvetinovú stenu. Systém je navrhnutý tak, aby voda automaticky (cez prepadové otvory) od vstupu prepadla do nižších úrovní, a optimálne naplnila každú bunku v systéme - každý "Pixel". Všetky prvky sú naplnené vodou len do určitej miery - určuje sa podľa toho, ako vysoké sú stonky. Pri prekročení tejto hladiny vody prepadá do nižších úrovní, zatiaľ čo otvory na dne kvetináča umožňujú zavlažovaniu zeme v kvetináčoch. Týmto spôsobom, sa zaplnia aj spodné moduly a v dôsledku toho je celá stena, rovnomerne zavlažovaná.